Vi kan hjälpa dig med allt inom grävning, dränering och dikning. Allt från ett nytt eller restaurerat avloppssystem, olika former av markarbeten, tomt och trädgårdsarbeten samt bygga och underhålla vägar m.m. Våra kunder är både privatpersoner, företag, samfälligheter och föreningar. Uppdragen varierar i storlek och omfattning utefter kundens behov. Vi utför både små och stora uppdrag till helhetsåtaganden där vi ansvarar för hela projektet inklusive kontakter med kommun och andra inblandade aktörer. Vi är diplomerad entreprenör av flera leverantörer av avloppsanläggningar och kan även hjälpa dig med konsultutredningar och alla kontakter med kommunen.