Då våra kunder ofta vill ha hjälp att bygga nya, eller renovera befintliga, avloppsanläggningar har vi omfattande erfarenhet av enskilda avlopp av alla de slag. Sedan 2008 är vi diplomerade via Maskinentreprenörerna och deras diplomutbildning ”Små Avlopp”. Vi kan därför hjälpa dig genom hela processen, från analys av markförhållanden, via anmälan och ansökan för enskilt avlopp till färdigställande av nytt avloppssystem och efterföljande markarbeten, allt utifrån dina behov, markförhållanden och rådande bestämmelser. Under processen kan vi även sköta kontakterna med kommunen.